ONDERGETEKENDE OF OUDERS/VERZORGER MINDERJARIGE, VERKLAART BIJ HET ONDERTEKENEN VAN HET PROEFLESFORMULIER, DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELEZEN TE HEBBEN.

TRAINEN, PARKEREN, BETREDEN EN AANWEZIG ZIJN IN EN ROND OM CHUCKY’S GYM ZEIST IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO.

PROEFLES FORMULIER (ONDERSTAANDE TEKST LATEN STAAN OP DE WEBSITE)

proefles formulier Ondergetekende of Ouder/Verzorger minderjarige, verklaart bij het ondertekenen van het proefles formulier, de algemene voorwaarden gelezen te hebben, die op de website staan van Chucky’s Gym Zeist. In totaal kunt U of Uw kind aan 2 proeflessen deelnemen binnen  2 weken op vertoon van dit ingevulde formulier.

Bij het volgen van een proefles wordt verwacht dat de Gymregels worden nageleefd. Bokshandschoenen en scheenbeschermers zullen voor de proefles in bruikleen gegeven worden. Mocht u zelf van materiaal voorzien zijn, dan heeft dat de voorkeur