chucky’s gym zeist

Leeuweriklaan 20
3704 GR Zeist

INfo@chuckysgymzeist.nl

06-21525439

proefles formulier

Ondergetekende of Ouder/Verzorger minderjarige, verklaart bij het ondertekenen van het proefles formulier, de algemene voorwaarden gelezen te hebben, die op de website staan van Chucky’s Gym Zeist.

In totaal kunt U of Uw kind aan 2 proeflessen deelnemen op vertoon van dit ingevulde formulier.
Bij het volgen van een proefles wordt verwacht dat de Gymregels worden nageleefd.
Bokshandschoenen en scheenbeschermers zullen voor de proefles in bruikleen gegeven worden.
Mocht u zelf van materiaal voorzien zijn, dan heeft dat de voorkeur.

Vanwege de hygiëne stellen wij als voorwaarde dat voor het gebruik van de geleende
bokshandschoenen, uitwasbare binnenhandschoenen worden gebruikt.

De binnenhandschoenen zijn in de gym verkrijgbaar voor € 4,00 en blijven na aanschaf uw eigendom.

Trainen, parkeren, betreden en aanwezig zijn in en rond om Chucky’s Gym Zeist is volledig op eigen
risico.